Äänimaljat & Meditatiiviset soittimet

Äänihoidot eli parantavan äänen voima. Ääni on fysikaalinen ilmiö, joka kuljettaa sekä energiaa että informaatiota jossain väliaineessa. Ääni on värähtelyä, ilmanpaineen vaihtelua ja kineettistä energiaa, ja sen teknisiin ominaisuuksiin lukeutuvat mm. taajuus, amplitudi, nopeus, aallonpituus, vaihe, harmoninen sisältö ja äänivaippa. Ääni ja hiljaisuus edellyttävät toinen toisensa. Korviin kuuluvat taajuudet alkavat viidennestä oktaavista. Taajuus eli värähtelyluku viittaa siihen, kuinka monta kertaa mikä tahansa säännöllisesti toistuva tapahtuma ilmenee sovitussa aikayksikössä, esimerkiksi sekunnissa. Voimme puhua esimerkiksi atomien, kemiallisten sidosten, aivoaaltojen ja sävelten värähtelytaajuuksista. Planeettojen kierto auringon ympäri voidaan kuvata taajuuksina, samoin vaikkapa sydämen syke. Meidän aistimme operoivat analysoimalla taajuuksia. 

Äänimaljahoidoilla voimme vaikuttaa syvälle atomitasolle saakka ka palauttaa kehon kaikkien osien luonnollinen värähtely. Hoidon voi tehdä yhdelle hoitopöydällä tai ryhmälle sointukylpynä lattialla maaten tai tuolilla istuen. Äänimaljat voidaan yhdistää muuhun aktiviteettiin jolloin sointi on lyhyempi. 
Sointukylpy soveltuu mainiosti irkirtys ja tyhy-päiviin, illaniettoihin, tapahtumiin ja messuille.

Äänimaljat

Ennaltaehkäisevä, rentouttava ja terveyttä ylläpitävä syvärentoutus vie sinut todellisuuden ja fantasian rajamaille. 
Äänimalja on soiva esine. Äänimaljat ovat kuperanmuotoisia instrumentteja, joita oikeaoppiseen valmistamiseen käytetään seitsemän tai kahdentoista eri metallin seosta. Äänimaljoja soitetaan joko hieromalla puisella kapulalla reunoja pitkin tai villasta huovutetulla iskimellä. Äänimaljojen ääni soi pitkään, ja niiden soinnut rentouttavat ja rauhoittavat. Terapia- ja hoitokäyttöön tarkoitetut maljat taotaan käsityönä. Äänimaljojen juuret ulottuvat Tiibetiin. Suomeen äänimaljoja tuodaan Tiibetistä, Nepalista ja Intiasta. https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84%C3%A4nimalja 

Metodi tulee Idästä, Pohjois- intiasta ja Nepalista tuleva syvärentoutusmuoto ei edusta mitään filosofiaa tai uskonnollista ajatusta. Metodi on kehitetty ja suunnattu länsimaisille ihmisille syvärentoutukseen ja terveyden tukeen ja ylläpitoon.
 
Jokaisessa äänimaljassa oma erityinen äänimaailma. Maljat tuottavat värähteleviä ja luonnollisia yöä-ääniä jotka voimme tuntea tai aistia kehossamme. Korvamme etsii alitajuisesti harmonisia rakenteita ja korvamme resonoivat ääniaaltojen kanssa, jotka aivomme tunnistaessa synkronoituvat harmonian tilaan. Äänen värähtelyn kautta tuleva syvärentouttava vaikutus perustuu synkronoitumiseen, jolloin ääniaallot synkronoituvat harmonisiin ääniin. 

Ylä-äänet eli harmoniset äänet vievät sinut fantasioiden maailmaan. Totuus ja fantasia limittäytyvät toisiinsa. Tämä tapahtuu neurokemiallisten reaktioiden kautta eli aivosähkökäyrä eli EEG synkronoituu näihin harmonisiin ääniin. Betatasolta laskeudutaan alfatasolle, joka on unen ja valvetilan rajamailla olemista. Siitä syvempi taso on thetatasolle siirtyminen, jossa sinä saatat vähän kuorsata ;) 

Ääni vaikutaa meihin usealla eri tasolla, auditiivisesti eli kuuloaistin kautta, aivojen kautta, anatomisesti sekä energiatasolla. Keho koostuu elimistä. elimet kudoksista, kudokset soluista, solut molekyyleistä, molekyylit atomeista ja atomit protoneista ja neuroneista eli kehomme pienin toimiva yksikkö on atomi. Kaikki mikä on muodostunut atoimeista, värähtelee eli jokaisella esineellä. aineella tai elimellä on luonnollinen värähtelytaajuus. 
Äänimaljat puhdistetaan säännöllisesti salvian tai Paolo Santon savulla.
Vaikutuksia hoidosta 
*Verenpaineen lasku
*Hengityksen syveneminen
*Rentoutuminen
*Stressihormonitason lasku
*Unen laatu paranee
*Vireys ja energia lisääntyvät 
*Levollisuus, tasapainoisuus, itsehallinta ja itsetuntemus paranevat ja erilaiset jännitystilat kehossa helpottuvat
*Keskittymiskyky lisääntyy & luovuus ja oppiminen

Kondraindikaatiot eli vasta-aiheet
Vakavat sydänsairaudet -tahdistin
Akuutit sairaudet- kuume ja tulehdukset
Hypertensiota aiheuttavat neurologiset sairaudet -parkinsonin tauti, MS-tauti, ALS
Kasvaimet 


Aivojen musiikin aktivoivasta voimasta kertoo Professori Seppo Soinila videolla musiikin hyödyntämisestä aivosairauksien hoidossa. Hän on tutkinut musiikkia aivosairauksien hoidossa vuosia ja johtaa Turun yliopiston ja Tyks:n tutkimushanketta "Efficacy of music in neurological rehabilitation”, jossa tarkastellaan musiikin kuuntelulla aikaansaatavia aivojen rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja niiden yhteyttä neurologisen kuntoutumisen tehostumiseen. https://www.youtube.com/watch?v=ck1tRkQ6B-Q&feature=emb_logo 
Unessa on neljä vaihetta,
joiden aikana aivoissa esiintyy eritaajuuksisia aaltoja.Valveilla esiintyy alfa-aaltoja, joiden taajuus on 8–12 hertsiä. Kevyessä unessa esiintyy theeta-aaltoja (4–7 Hz), seuraavassa vaiheessa beeta-aaltoja (12–16 Hz), syvässä unessa delta-aaltoja (1–3 Hz) ja REM-unessa samanlaisia aaltoja kuin valvetilan ja kevyen unen aikana. Syvän unen aikana aivot eivät ole kovin aktiiviset, mutta REM-unessa aivot aktivoituvat ja tuottavat ihmiselle eloisia ja voimakkaita unia. Etenkin aistimuksia prosessoiva aivojen osa on REM-unen aikana aktiivinen, mutta kriittisesti kokemuksia analysoiva otsalohko on käytännössä suljettuna. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisaivot#Teht%C3%A4v%C3%A4t_ja_toiminnot


Aivojen sähköimpulssien tulkintaa Sähköiset hermoimpulssit kulkevat aivojen hermosoluissa muodostaen muun muassa eritaajuisia aaltoliikkeitä EEG-tutkimuksessa. Delta-aaltojen värähtelytaajuus on 1–3 hertsiä, ja delta-aalloilla on suuri aallonpituus. Delta-aallot liittyvät syvän unen jaksoon, jolloin ei nähdä unia sekä parasympaattisen hermoston toimintaan, kuten sydämen sykkeen säätelemiseen ja ruoansulatukseen. Immuunijärjestelmän toimintaa ja oppimista edistävät delta-aallot ovat hyvin yleisiä vauvoilla ja pienillä lapsilla. Mitä enemmän ihminen vanhenee, sitä vähemmän hänen aivonsa tuottavat delta-aaltoja. 
Theta-aaltojen taajuus vaihtelee 3,5 ja 8 hertzin välillä. Ne liittyvät unen lisäksi mielikuvitukseen, harkintaan, uneen ja intensiivisiin tunteisiin.
Alfa-aaltojen taajuus on 8–13 hertsiä ja ne aktivoituvat rentoutumisen hetkinä ennen nukahtamista. Alfa-aallot ovat vallalla myös, kun ihminen katselee televisiota. Alfa-aaltolöydöksen puute voi ennakoida ahdistusta, stressiä ja unettomuutta. 
Beta-aaltojen taajuus on 12–33 hertsiä, ja niiden korkea taso johtuu hermosolujen intensiivisestä toiminnasta. Beta-aallot osoittavat, että ihminen on keskittynyt intensiivisesti johonkin toimintaan tai että hän on pirteä ja valmis reagoimaan.
Gamma-aalloilla on korkea 25–100 hertsin taajuus, ja niitä on vaikea havaita aivosähkökäyrällä. Gamma-aallot liittyvät suurta keskittymistä vaativiin tehtäviin, onnen tunteeseen ja REM-uneen. 

Mielenterveyden ongelmista ja oppimisvaikeuksista kärsivillä esiintyy tutkimuksissa keskimäärin vähemmän gamma-aaltoja. Hermoimpulssit muodostuvat solun rajapinnoissa ja hermosolujen välisten kytkentöjen, synapsien yhteydessä. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisaivot#Teht%C3%A4v%C3%A4t_ja_toiminnot 
Unen tueksi
YouTubesta unen tueksi. Kuuntele 10-15 minuuttia ennen nukkumaan menoa. https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=oxPRyuhJUYg&feature=emb_logoKokeile stressin laskuun illuusioääniä 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/11/23/onko-stressia-nailla-illuusioaanilla-se-tutkitusti-vahenee-kokeile-itse

Rakkauden ääniaalloilla
Terveyteni perusta on olla harmoniassa itseni kanssa ja oman ympäristöni kanssa. 
Henna-Riikka Muikkula
Kysy lisää - ota yhteyttä
henna-riikka(at)outlook.com
p. 040 7066537 
Y- Tunnus: 2913269-9 

(c)2020, All Rights Reserved